Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Utworzono dnia 29.08.2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Podstawa prawna:

 

Przepisy art.3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji rządowej oraz                     o zmianie innych ustaw (DZ.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), nakładają na gminę jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art.  162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny                 i opiekuńczy ( Dz.U. z  2012 r. poz. 788 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób,którym mogłaby być powierzona opieka nad osoba ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

Obowiązki opiekuna prawnego:

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

 

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie.

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji  określonej w ogłoszeniu,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Wolności 1, 82 – 440 Dzierzgoń.                                             

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Utworzono dnia 29.08.2017, 13:20

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE