Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

DOKUMENTY

Formularze wniosków i oświadczeń

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 • Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • Umowa najmu/podnajmu
 • Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 • Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
 • Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia)
 • W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat,

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 • Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy
  • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 • oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów
 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (z uwzględnieniem składki zdrowotnej)
 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni
 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki
 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:
 • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
 • Osoby bezrobotne:
 • Osoby uczące się:
 • emeryci/renciści
 • Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują świadczeń z funduszu alimentacyjnego):

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE