Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Pomoc udzielana bezdomnym

Według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. pomocy osobą bezdomnym udziela ta gmina, na terenie której osoba ubiegająca się o pomoc przebywa na stałe (miejsce stałego pobytu) lub gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały.

W bardzo pilnych sprawach pomocy powinna udzielić gmina, na terenie której dana osoba przebywa w danym momencie. Świadczenia, z których można skorzystać w takiej sytuacji, są szczegółowo wyliczone w ustawie i obejmują:

 • przyznanie schronienia - w domu dla bezdomnych, schronisku, noclegowni, jeżeli jest tego pozbawiona;
 • wydanie przynajmniej jednego gorącego posiłku - w jadłodajniach i stołówkach dla bezdomnych;
 • zaopatrzenie w niezbędne ubranie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • wypłatę zasiłku stałego jeżeli dana osoba posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • wypłatę zasiłku okresowego z pomocy społecznej;
 • wypłatę zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych np. kosztów leków i leczenia. 

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, który jest opracowywany przez pracownika socjalnego i osobę bezdomną.

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym następuje również zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/384/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 22 października 2010r. Nr 129

 

PLACÓWKI

 • Stowarzyszenie Świętej Faustyny „FIDES”
  Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
  82-200 Malbork
  ul. Rolnicza 1
  tel. (055) 273-40-65
  e-mail: fides1@vp.pl
   
 • Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie „AGAPE”
  82-230 Nowy Staw
  ul. Mickiewicza 32
  tel. (055) 647-80-09
  e-mail: biuro@agape.nowystaw.pl
   
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitewny „AGAPE”
  Schronisko „AGAPE” w Szawałdzie
  82-200 Malbork
  Szawałd 16
  tel. (055) 647-76-04
  e-mail: agapeszawałd@op.pl
   
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitewny „AGAPE”
  Dom Socjalny „AGAPE” w Borowym Młynie
  82-400 Ryjewo
  Borowy Młyn 22
  tel. (055) 277-42-88, 267-01-35
  e-mail: agape22@wp.pl
  www.agape.nowystaw.pl

INFORMATOR PLACÓWEK W WOJ. POMORSKIM

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE