Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

PROGRAM POPŻ 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu we współpracy z Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność będzie wydawana na podstawie skierowań wydanych przez pracowników socjalnych MOPS Dzierzgoń.

Kryteria do otrzymania skierowania : dochód rodziny – 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Należy również być zakwalifikowanym do trudnej sytuacji z niżej wymienionych powodów: – ubóstwa; – sieroctwa; – bezdomności; – bezrobocia; – niepełnosprawności; – długotrwałej lub ciężkiej choroby; – przemocy w rodzinie; – potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; – potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; - bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; – braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze; – trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; – trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; – alkoholizmu lub narkomanii; – zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; – klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Żywność wydawana jest w magazynie przy ul. Zawadzkiego 78 ( Słonko) według harmonogramu ustalonego przez pracowników MOPS w celu uniknięcia kolejek.

AKTUALNOŚCI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE