Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Świadczenie pielegnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:

  1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1830 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko rodzicom osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunowi faktycznemu dziecka, a także krewnemu w linii prostej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  2. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny
  4. wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z MOPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno – rentowych
  5. dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku.

Uwaga:

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Warunkiem otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. pobieranie powyższego świadczenia przez okres co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBO
  3. Klauzula RODO

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE