Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 500+

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Kto jest uprawniony?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców; otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Świadczenie przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do 18 roku życia; w przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej ( rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka ) przysługiwał będzie dodatek wychowawczy w takiej samej wysokości jak świadczenie wychowawcze, tj. 500 zł. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci : jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Pierwsze dziecko to… to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe? Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Kto musi udokumentować dochód?

Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową; jednak i w takim przypadku najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez gminę samodzielnie. Rodzice ubiegający się wyłącznie o świadczenie na drugie i każde następne dziecko będą musieli w zasadzie złożyć tylko wniosek.

Czy świadczenie jest wliczane do dochodu?

Nie w przypadku ubiegania się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę; w szczególności dotyczy to świadczeń : rodzinnych, pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.mpips.gov.pl, gdzie w specjalnej zakładce ,,Rodzina 500+” zamieszczane są aktualne wiadomości oraz odpowiedzi na pytania w sprawie programu. W województwie pomorskim uruchomiono, także specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus” - 58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78

Wszelkich informacji o nowym świadczeniu ,,500zł” oraz zasadach ubiegania się o nie udzielają pracownicy Świadczeń Rodzinnych MOPS pod numerem 55 276 23 86.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE