Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 500+

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Kto jest uprawniony?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców; otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Świadczenie przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do 18 roku życia; w przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej ( rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka ) przysługiwał będzie dodatek wychowawczy w takiej samej wysokości jak świadczenie wychowawcze, tj. 500 zł. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci : jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Pierwsze dziecko to… to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe? Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Kto musi udokumentować dochód?

Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową; jednak i w takim przypadku najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez gminę samodzielnie. Rodzice ubiegający się wyłącznie o świadczenie na drugie i każde następne dziecko będą musieli w zasadzie złożyć tylko wniosek.

Czy świadczenie jest wliczane do dochodu?

Nie w przypadku ubiegania się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę; w szczególności dotyczy to świadczeń : rodzinnych, pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.mpips.gov.pl, gdzie w specjalnej zakładce ,,Rodzina 500+” zamieszczane są aktualne wiadomości oraz odpowiedzi na pytania w sprawie programu. W województwie pomorskim uruchomiono, także specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus” - 58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78

Wszelkich informacji o nowym świadczeniu ,,500zł” oraz zasadach ubiegania się o nie udzielają pracownicy Świadczeń Rodzinnych MOPS pod numerem 55 276 23 86.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE