Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - PRZEMOC W RODZINIE

ZATRZYMAJ  PRZEMOC !

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W DZIERZGONIU

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy

w rodzinie zgłoś się do

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu;

ul. Plac Wolności 1

tel. 55 276 23 86

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

27 lutego 2012 r. Zarządzeniem Burmistrza Dzierzgonia, na podstawie Uchwały nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 05.11.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, podejmujące działania w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Są to przedstawiciele: policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instytucji pozarządowych. Zespól interdyscyplinarny współpracuje również z Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze czyli zespół specjalistów, który bezpośrednio współpracuje z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ?

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:

Monika Hrynkiewicz  -  specjalista pracy socjalnej MOPS w Dzierzgoniu

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Adam Grzebyk – dzielnicowy PP Dzierzgoń (za-ca przewodniczącej ZI)
 2. Joanna Zielińska – pedagog Gimnazjum w Dzierzgoniu
 3. Teresa Cenacewicz – pedagog Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu
 4. Mirosława Jaciw – pedagog Szkoły Podstawowej w Bągarcie
 5. Mariola Zięba – pedagog Zespołu Szkół w Dzierzgoniu
 6. Sebastian Cierlicki – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bruku
 7. Agnieszka Lewandowska – nauczyciel Przedszkola Tęczowego w Dzierzgoniu
 8. Mateusz Lepka – dzielnicowy PP Dzierzgoń
 9. Justyna Szwarc – kurator zawodowy rodzinny SR w Kwidzynie
 10. Danuta Sidorowicz – kurator zawodowy dla dorosłych SR w Kwidzynie
 11. Ewa Erber – przedstawiciel  GKRPA w Dzierzgoniu
 12. Alicja Jabłońska – przedstawiciel służby zdrowia 

Pamiętaj, że do każdego z nich możesz się zwrócić o pomoc !

Przemoc jest to działanie:

 • intencjonalne, co oznacza, że jest działaniem zamierzonym lub zaniechaniem, mającym na celu całkowitą kontrolę nad ofiarami;
 • naruszające prawa i dobra osobiste ofiar-wykorzystując przewagę;
 • naruszające podstawowe prawa człowieka np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku;
 • wykorzystujące wyraźną asymetrię sił-ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy;
 • powodujące ból i cierpienie- narażające zdrowie i życie;
 • powodujące mniejszą zdolność do samoobrony.

 Ważne telefony:

Policja – 112 lub 997

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy MOPS Dzierzgoń – 55 276 23 86 w. 20

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia: 800 120 002

Rzecznik Praw Dziecka – telefon zaufania: 800 12 12 12

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Zagrożenia w sieci internetowej-  helpline:  800 100 100

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ !!

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Rodzina 500+

   http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/media/46/1/banerek.png       

HERB DZIERZGONIA

                              

KOPERTA ŻYCIA

                    

,, ZA ŻYCIEM"

„Za życiem” - nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

SENIOR +

NIEBIESKA LINIA

   Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE